[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/functions.php on line 4688: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at [ROOT]/includes/functions.php:3823)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/functions.php on line 4690: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at [ROOT]/includes/functions.php:3823)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/functions.php on line 4691: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at [ROOT]/includes/functions.php:3823)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/functions.php on line 4692: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at [ROOT]/includes/functions.php:3823)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/functions.php on line 4697: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at [ROOT]/includes/functions.php:3823)
Klub Bechterevikov • Zobrazenie témy - Kompenzácie

Kompenzácie

Sem môžete prispievať aké výhody získa bechterevik od štátu a inštitúcií

Re: Kompenzácie

Poslaťod ganco1 » Uto 14. Máj 2013 9:49:58
Za občana s ťažkým zdravotným postihnutím sa považuje človek, ktorého miera funkčnej poruchy je najmenej 50 %.
Čo je ťažké zdravotné postihnutie a ako sa posudzuje
za občana s ťažkým zdravotným postihnutím sa považuje človek, ktorého miera funkčnej poruchy je najmenej 50 %. Funkčná porucha je nedostatok telesných schopností, zmyslových schopností alebo duševných schopností fyzickej osoby, ktorá z hľadiska predpokladov vývoja zdravotného postihnutia bude trvať dlhšie ako jeden rok
lekárska posudková činnosť je hodnotenie a posudzovanie zdravotného stavu, jeho zmien a porúch, ktoré podmieňujú zdravotné postihnutie; určovanie miery funkčnej poruchy; posudzovanie sociálnych dôsledkov v oblastiach kompenzácií, ktoré má človek v dôsledku ŤZP v porovnaní s človekom bez zdravotného postihnutia; posudzovanie jednotlivých druhov odkázanosti osoby s ŤZP a podobne
lekársku posudkovú činnosť vykonáva posudkový lekár a spolupracuje pritom najmä s lekárom so špecializáciou v odbore všeobecné lekárstvo a s lekárom so špecializáciou v odbore pediatria, ktorý poskytuje všeobecnú ambulantnú starostlivosť pre deti a dorast, alebo s lekárom so špecializáciou v príslušnom odbore a sociálnym pracovníkom príslušného orgánu
posudkový lekár vychádza z aktuálneho lekárskeho nálezu na účely kompenzácie, preukazu, parkovacieho preukazu, na účely posudzovania fyzickej a psychickej schopnosti človeka vykonávať opatrovanie a posudzovania fyzickej a psychickej schopnosti osoby s ŤZP
ak v priebehu konania vo veciach kompenzácie, preukazu alebo parkovacieho preukazu žiadateľ predloží ďalšiu zdravotnú dokumentáciu, ktorá nie je obsahom lekárskeho nálezu, posudkový lekár ju posúdi a zohľadní v lekárskom posudku
posudkový lekár požiada poskytovateľa zdravotnej starostlivosti o kompletizáciu lekárskeho nálezu, ak je neúplný, pričom nález nesmie byť starší ako šesť mesiacov
posudkový lekár vychádza z lekárskeho nálezu, z ktorého vychádzal pri poslednom posúdení, ak odvtedy neuplynulo viac ako šesť mesiacov a nie sú známe nové skutočnosti o zdravotnom stave, ktoré podmieňujú zmenu miery funkčnej poruchy alebo zmenu sociálnych dôsledkov ŤZP
môže vychádzať aj z lekárskeho nálezu, ktorý je starší ako šesť mesiacov, ak je podľa neho zdravotný stav človeka chronický s trvalým poškodením a miera funkčnej poruchy je definitívna a od ďalšej liečby nemožno očakávať zlepšenie
posudkový lekár vás môže predvolať na posúdenie zdravotného stavu, ak má pochybnosti o správnosti diagnostického záveru vyplývajúceho z predloženého lekárskeho nálezu alebo je potrebné overiť jeho objektívnosť alebo úplnosť. V ostatných prípadoch vykoná posúdenie bez vašej prítomnosti
výsledkom lekárskej posudkovej činnosti je posudok, ktorý obsahuje mieru funkčnej poruchy, vyjadrenie, že ide o osobu s ŤZP, závery k jednotlivým druhom odkázanosti osoby s ŤZP a termín opätovného posúdenia zdravotného stavu
čo musí obsahovať komplexný posudok: mieru funkčnej poruchy; vyjadrenie, že ide o fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím; sociálne dôsledky ťažkého zdravotného postihnutia vo všetkých oblastiach kompenzácie; návrh druhu peňažného príspevku na kompenzáciu; vyjadrenie, či osoba s ŤZP je odkázaná na sprievodcu; vyjadrenie, či osoba s ŤZP je odkázaná na individuálnu prepravu osobným vozidlom alebo či má praktickú slepotu alebo úplnú slepotu oboch očí; termín opätovného posúdenia zdravotného stavu, ak ho určí posudkový lekár; odôvodnenie komplexného posudku.
Preukaz osoby s ŤZP a parkovací preukaz
Preukaz ŤZP môže dostať človek, ktorému bolo vydané rozhodnutie o peňažnom príspevku na kompenzáciu, alebo rozhodnutie o preukaze. Pri rozhodovaní o preukaze (bez navrhovania kompenzácií) sa žiadosti doložené lekárskym nálezom podávajú na oddelení posudkových činností úradu práce, sociálnych vecí a rodiny podľa miesta trvalého bydliska. Podkladom k rozhodnutiu je lekársky posudok.
Parkovací preukaz: Posudzovanie a rozhodovanie na účely parkovacieho preukazu upravuje zákon č. 447/2008 o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ŤZP. Človeku, ktorý je podľa posudku odkázaný na individuálnu prepravu osobným autom alebo má praktickú slepotu alebo úplnú slepotu oboch očí, vyhotoví úrad práce parkovací preukaz.
Podmienky, za ktorých môžete dostať príspevok na kompenzáciu:
základnou podmienkou je, že máte zdravotné postihnutie s mierou funkčnej poruchy najmenej 50 %, čím sa stávate fyzickou osobou s ŤZP
ďalšou podmienkou je, že v posudku vydanom oddelením posudkových činností príslušného úradu práce vám bol navrhnutý požadovaný druh peňažného príspevku na kompenzáciu
jeho poskytovanie je závislé aj od vášho majetku a príjmu za zisťovaný kalendárny rok
peňažné príspevky na kompenzáciu možno poskytnúť, ak hodnota vášho majetku nie je vyššia ako 39 833 eura
v oblasti osobnej asistencie, ak príjem osoby s ťažkým zdravotným postihnutím je vyšší ako štvornásobok sumy životného minima pre jednu plnoletú osobu – 778,32 eura, od príjmu osoby s ŤZP sa odpočíta suma štvornásobku sumy životného minima pre jednu plnoletú osobu. Ak tento rozdiel je nižší ako rozsah osobnej asistencie určenej v eurách, výška príspevku sa rovná rozdielu týchto dvoch súm. Ak rozdiel medzi príjmom osoby s ŤZP a štvornásobkom sumy životného minima je vyšší ako rozsah osobnej asistencie určenej v eurách, peňažný príspevok na osobnú asistenciu sa neprizná
jednorazové peňažné príspevky na kompenzáciu a peňažný príspevok na prepravu možno poskytnúť, ak príjem osoby s ŤZP za zisťovaný rok nepresahuje 5-násobok sumy životného minima pre jednu plnoletú osobu, teda nepresahuje sumu 972,90 eura
peňažný príspevok na zvýšené výdavky nemožno poskytnúť, ak príjem osoby s ŤZP je vyšší ako trojnásobok sumy životného minima pre jednu plnoletú osobu, teda vyšší ako 583,74 eura
príspevok sa prizná a vypláca od prvého dňa mesiaca, v ktorom sa začalo konanie o peňažnom príspevku na kompenzáciu
poskytuje sa za celý kalendárny mesiac, a to aj vtedy, keď podmienky nároku boli splnené len za časť mesiaca
opakovaný peňažný príspevok sa vypláca mesačne pozadu
príspevok na kompenzáciu sa nevypláca mimo územia Slovenska
Kompenzačné príspevky, ktoré môžu zdravotne postihnutí dostať od štátu
Na osobnú asistenciu
možno poskytnúť, ak ste odkázaný na osobnú asistenciu najskôr od 6. roku veku do dovŕšenia 65. roku veku
výška príspevku: 2,71 eura na hodinu
Na prepravu
možno poskytnúť tomu, kto je odkázaný na individuálnu prepravu autom
výška: mesačne najviac 99,28 eura
Na kompenzáciu zvýšených výdavkov
možno poskytnúť osobe, ktorá je odkázaná na kompenzáciu zvýšených výdavkov na diétne stravovanie, súvisiace s hygienou alebo s opotrebovaním šatstva, bielizne, obuvi a bytového zariadenia, so zabezpečením prevádzky auta, so starostlivosťou o psa so špeciálnym výcvikom
výška príspevku: na diétne stravovanie v prvej skupine je mesačne: 36,12 eura; v druhej skupine – 18,06 eura; v tretej skupine – 10,84 eura
príspevok súvisiaci s hygienou alebo s opotrebovaním šatstva, bielizne, obuvi a bytového zariadenia – mesačne 18,06 eura
na zabezpečenie prevádzky auta – mesačne 32,50 eura
na starostlivosť o psa so špeciálnym výcvikom – mesačne 43,34 eura.
Príspevok na opatrovanie
možno poskytnúť osobe, ktorá opatruje človeka s ŤZP staršieho ako šesť rokov
výška príspevku: 216,61 eura, pri opatrovaní dvoch alebo viacerých ľudí s ŤZP – 288,80 eura na jednu osobu vo výške 191,34 eura, ak osobe s ŤZP odkázanej na opatrovanie sa poskytuje denná pobytová sociálna služba (DPSS) alebo navštevuje školu viac ako 20 hodín týždenne; 270,76 eura, ak má opatrovateľ na starosti najmenej dvoch ľudí s ŤZP odkázaných na opatrovanie, ktorým sa poskytuje DPSS, alebo ktoré navštevujú školu viac ako 20 hodín týždenne
mesačne v sume 281,58 eura, ak opatruje osobu s ŤZP odkázanú na opatrovanie, ktorej sa poskytuje DPSS, alebo navštevuje školu viac ako 20 hodín týždenne, a súčasne opatruje aj osobu s ŤZP odkázanú na opatrovanie, ktorej sa DPSS neposkytuje alebo poskytuje najviac 20 hodín týždenne, alebo ktorá nenavštevuje školu alebo ju navštevuje najviac 20 hodín týždenne
ak ten, kto opatruje ŤZP osobu, poberá starobný, predčasný starobný, invalidný (z dôvodu poklesu schopnosti pracovať o viac ako 70 %), výsluhový alebo invalidný výsluhový dôchodok, príspevok na opatrovanie sa mu poskytne mesačne v sume 90,25 eura alebo pri opatrovaní dvoch alebo viacerých ľudí s ŤZP – 119,13 eura, a to aj v prípade, ak opatrovateľ poberá okrem uvedených dávok aj iné dôchodkové dávky alebo dávky výsluhového zabezpečenia, ak osoba, ktorá opatruje osobu s ŤZP, poberá spomínané dávky, pri určení výšky príspevku sa nezohľadňuje príjem osoby s ŤZP.
Na kúpu pomôcky, na výcvik používania pomôcky a na jej úpravu
možno ju poskytnúť, len ak sa neposkytuje ani nepožičiava na základe verejného zdravotného poistenia, s výnimkou druhého mechanického, druhého elektrického vozíka alebo druhého načúvacieho aparátu, druhý mechanický vozík je aj druhý jednoduchý kočík alebo druhý špeciálne upravený kočík
výška príspevku: najviac v sume 8 630,42 eura, na kúpu druhého mechanického vozíka je najviac 1 659,70 eura, druhého elektrického vozíka najviac 4 979,09 eura a druhého načúvacieho aparátu je najviac 331,94 eura
Na opravu pomôcky
ak si pomôcka vyžaduje opravu alebo ak je osoba s ŤZP odkázaná na úpravu pomôcky a táto úprava si vyžaduje opravu
výška: určí sa percentuálnou sadzbou v závislosti od ceny opravy a príjmu osoby s ŤZP
Na kúpu zdvíhacieho zariadenia

môže ho dostať človek, ktorý je odkázaný na zdvíhacie zariadenie, ak sa zdvíhacie zariadenie neposkytuje ani nepožičiava na základe verejného zdravotného poistenia
výška príspevku: najviac 11 617,88 eura.
Na kúpu osobného auta
možno poskytnúť tomu, kto je odkázaný na individuálnu prepravu autom, ale žiadateľ oň nesmie mať viac ako 65 rokov a neposkytuje sa na auto staršie ako päť rokov
výška príspevku: cena auta sa zohľadňuje najviac v sume 13 277,57 eura, príspevok je najviac 6 638,79 eura a na auto s automatickou prevodovkou je najviac 8 298,48 eura
Na úpravu osobného auta
môže ho dostať ten, kto je odkázaný na individuálnu prepravu autom a na jeho úpravu, ktorého je vlastníkom alebo spoluvlastníkom, a ktoré nie je staršie ako päť rokov, príspevok na úpravu možno poskytnúť aj na auto, na ktoré nebol poskytnutý príspevok na kúpu, ak je osoba s ŤZP jeho vlastníkom
výška príspevku: najviac 6 638,79 eura, úhrn príspevkov na úpravu auta v období 7 rokov nesmie presiahnuť 6 638,79 eura
Na úpravu bytu, rodinného domu a na úpravu garáže
možno poskytnúť osobe s ŤZP, ktorá je odkázaná na úpravu bytu, domu alebo garáže s cieľom dosiahnuť ich bezbariérovosť a zvýšiť schopnosť takejto osoby premiestňovať sa, orientovať sa, dorozumievať sa alebo zabezpečiť si sebaobsluhu
výška príspevku: úhrn poskytnutých príspevkov v období 7 rokov nesmie presiahnuť 6 638,79 eura, úhrn príspevkov na úpravu garáže 1 659,70 eura.
Zdroj: UPSVAR, portal.gov.sk
Obrázok
Obrázok užívateľa
ganco1
Administrátor
Administrátor
 
Príspevky: 569
Registrovaný: Štv 28. Okt 2010 13:53:36
Bydlisko: POPRAD
Stav: Bechterevik V. stupňa

Predchádzajúci

Späť na Výhody bechterevika

Kto je on-line

Užívatelia prezerajúci fórum: CommonCrawl [Bot] a 0 hostia